Հայկական գենոմ նախագիծը կնպաստի՝

Հայկական պոպուլյացիայի գենոմի բացահայտմանը

Հայաստանը տարածաշրջանը գենոմիկայի կենտրոն դարձնելուն

Հայաստանում անհատականացված բժշկության զարգացմանը

Իմացի՛ր ավելին մեր բլոգում․

Ի՞նչ է գենոմը

Մեզնից յուրաքանչյուրն առանձնահատուկ է։

Մեր տեսքն ու առողջությունը մեծապես պայմանավորված են  մեր ԴՆԹ-ում առկա հիմքերի հաջորդականությամբ։
Այս հաջորդականությունը հենց  մեր  գենոմն է։

Կարդալ ավելին․ ի՞նչ է գենոմը (հեղ՝ Աննա Հակոբյան)

Genome sequencing

Մենք կսեքվենավորենք և կվերլուծենք հազարավոր հայերի գենոմ, որպեսզի բացահայտենք․ 

  • Հայերի միջև առկա գենետիկական տարբերությունները
  • Հայերի, ինչպես նաև այլ պոպուլյացիաների մոտ հիվանդությունների ռիսկի հետ կապված գենետիկական գործոններն ու մարկերները

Կարդալ գենոմի սեքվենավորման մասին (հեղ՝ Արման Սիմոնյան)

Ի՞նչ է անհատականացված բժշկությունը

Մարդկանց գենոմում առկա տարբերությունները բերում են նրան, որ միևնույն հիվանդությունը մեզ մոտ տարբեր ընթացք է ունենում, իսկ միևնույն բուժումը՝ տարբեր արդյունավետություն։ 

Անհատականցված բժշկությունը միտված է բարձրացնելու բուժման արդյունավետությունը՝ հիմնվելով մարդկանց գենետիկական առանձնահատկությունների վրա։  Մեր նպատակն է՝ հիմքեր ստեղծել Հայաստանում անհատականցված բժշկության զարգացման համար։

Կարդալ ավելին (հեղ՝ Մարիա Նիկողոսյան)

Մեր գենետիկական պատմությունը

Մենք նաև․
– կուսումնասիրենք հայերի գենետիկական պատմությունը
– կհամեմատենք հայերին այլ պոպուլյացիների հետ
– կբացահայտենք հայերի միջև առկա գենետիկական տարբերությունները

Կարդալ ավելին՝ (Անահիտ Հովհաննիսյան)

 

Նախագծի ազդեցությունը

Գիտություն

 Հայկական գենոմ նախագիծը (ՀԳՆ) մեծ դեր կունենա Հայաստանում գենոմիկայի և կենսաինֆորմատիկայի զարգացման համար։ Նախագծի ընթացքում կառաջանա ահռելի գիտական ներուժ, բարձր ազդեցության գիտական հոդվածներ և կմեծանա տեղական/միջազգային գենոմիկայի համայնքի ակտիվությունը տարածաշրջանում։

Տնտեսություն

ՀԳՆ-ն մեծապես կնպաստի Հայաստանում տնտեսական աճին։ Նախագծի շնորհիվ կստեղծվի հզոր սեքվենավորման և տվյալների վերլուծության ենթակառուցվածք, ինչն իր հերթին հիմք կծառայի կենսատեխոնոլոգիական և դեղագործական ընկերությունների կողմից ներդրումների համար։

Բժշկություն

ՀԳՆ շրջանակներում կբացահայտվեն գենետիկական գործոններ ու մարկերներ, որոնք հայերի և այլ ազգերի մոտ պայմանավորում են տարբեր հիվանդությունների նկատմամբ նախատրամադրվածությունը և տարբեր բուժումների պոտենցիալ արդյունավետությունը։  ՀԳՆ հիմք կծառայի աշխարհում կիրառվող գենետիկական թեստերի՝ հայերի գենետիկական առանձնահատկություններին հարմարեցման, ինչպես նաև նոր թեստերի ստեղծման համար։

Կրթություն

ՀԳՆ էապես կնպաստի գենոմիկայի և կենսաինֆորմատիկայի կրթական ծրագրերի բարելավմանը, նոր ծրագրերի ստեղծմանը, Հայաստանից և արտասահմանից ուսանողների ակտիվ ներգրավմանը նախագծի կրթական և գիտական ծրագրերին։